『My Little Shadow』Natasha Barnes

『My Little Shadow』ナターシャ・バーンズ/Natasha Barnes
 
『My Little Shadow(私の小さな影)』
ナターシャ・バーンズ(Natasha Barnes)
油彩
90 x 90 cm
お問合せ番号:NB-69売約済