YATSUHASHI Ⅲ
  • 中澤 愼一
  • YATSUHASHI Ⅲ
  • 箔+ 銅版画
  • 450×700mm
  • 2002 年